manager@japanmeia.com Hộp thư: 544-0011 Địa chỉ: Japan,Osaka,ikunoku,tajima 6-7-25
vi en ja
vận chuyển nhật việt

-VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BAY NHẬT-VIỆT:chỉ từ 850¥/kg.

-VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN NHẬT-VIỆT:chỉ từ 450¥/Kg.

-VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BAY VIỆT-NHẬT:chỉ từ 1160¥/Kg.


Tại HN nhận hàng sau ngày bay 1-3 ngày.
Tại HCM nhận hàng sau ngày bay 3-7 ngày.
(Có thể kéo dài từ các yếu tố khách quan:hãng tàu,dịch bệnh,thiên tai,thủ tục tại Cảng...)

Ưu điểm dịch vụ

Hỗ trợ 24/7/365

Hỗ trợ 24/7/365

uy tín-nhanh chóng-an toàn

uy tín-nhanh chóng-an toàn

Phí vận chuyển thấp

Phí vận chuyển thấp

Quy trình dịch vụ

Giao hàng cho người nhận

Giao hàng cho người nhận

Thông quan hàng hóa

Thông quan hàng hóa

Đóng gói hàng của khách

Đóng gói hàng của khách