manager@japanmeia.com Hộp thư: 544-0011 Địa chỉ: JAPAN MEIA Building 1F, 6-7-25 Tajima, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka
vi en ja
vận chuyển nhật việt

-VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BAY NHẬT-VIỆT:chỉ từ 850¥/kg.

-VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN NHẬT-VIỆT:chỉ từ 450¥/Kg.

-VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BAY VIỆT-NHẬT:chỉ từ 1160¥/Kg.


Tại HN nhận hàng sau ngày bay 1-3 ngày.
Tại HCM nhận hàng sau ngày bay 3-7 ngày.
(Có thể kéo dài từ các yếu tố khách quan:hãng tàu,dịch bệnh,thiên tai,thủ tục tại Cảng...)