manager@japanmeia.com Hộp thư: 544-0024 Địa chỉ: 4-16-20 ikunonishi, ikunoku, Osaka, Japan
vi en ja

Lao động nhật bản

Kỹ sư đi nhật

Thực tập sinh đi nhật

Giới thiệu việc làm

Việc làm cho người định cư

Việc làm cho du học sinh