manager@japanmeia.com Hộp thư: 544-0011 Địa chỉ: Japan,Osaka,ikunoku,tajima 6-7-25
vi en ja

Lao động nhật bản

Kỹ sư đi nhật

Thực tập sinh đi nhật

Giới thiệu việc làm

Việc làm cho người định cư

Việc làm cho du học sinh

Du Học sinh