manager@japanmeia.com Hộp thư: 544-0011 Địa chỉ: JAPAN MEIA Building 1F, 6-7-25 Tajima, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka
vi en ja

Cho thuê thông dịch

Công ty Dịch thuật MEIA chúng tôi cho thuê thông dịch viên theo 3 cấp độ.

Cùng với nền kinh tế hội nhập và phát triển, sự giao lưu văn hóa - xã hội giữa các quốc gia, nhu cầu về dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp cũng ngày càng tăng cao. Một dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp phải đáp ứng đầy đủ hai yếu tố cả về chất lượng chuyên môn lẫn chất lượng dịch vụ.

     Dịch thuật MEIA là công ty phiên - thông dịch uy tín, nhân viên phiên dịch giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ bạn từ những công việc dịch thuật đơn giản đến những công việc dịch thuật phức tạp. 

 

  CHO THUÊ THÔNG DỊCH VIÊN


     Công ty Dịch thuật MEIA chúng tôi cho thuê thông dịch viên theo 3 cấp độ sau:

 

►   THÔNG DỊCH VIÊN CẤP ĐỘ I

 

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Nghiên cứu, khảo sát thị trường

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Du lịch, thương mại

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Tour du lịch, thăm quan

 

►   THÔNG DỊCH VIÊN CẤP ĐỘ II

 

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Dịch hội thảo

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Đàm phán thương mại

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Cuộc họp nội bộ

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Phiên dịch dự án

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Phiên dịch về kỹ thuật

 

►   THÔNG DỊCH VIÊN CẤP ĐỘ III

 

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Dịch hội thảo lớn, cấp cao

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Dịch carbin

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Dịch hội nghị truyền hình

CHO THUÊ THÔNG DỊCH - DỊCH THUẬT VĂN BẢN    Hội nghị, hội thảo chuyên ngành.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Cho thuê thông dịch

Các bài viết khác